tutorials

nais kong magbahagi ng kaunteng kaalaman sa pamamagitan ng blog na ito. ang page na ito ay naglalaman ng links ng mga naisulat kong tutorial  (graphics and graphics related) na alam kong kahit paano ay mmakakatulong  sa inyo.

mga topic:

  1. how to put graphics or image into a ceremic mugs/plates using decal paper
  2. coreldraw: paggamit ng powerclip
  3. coreldraw: paggamit ng interactive mesh
  4. How to draw the new Pepsi logo in coreldraw
  5. How to adjust the depth of field of a photo
  6. Basic Adobe In-design tutorial

Kung gusto ninyong malaman ang mga update sa blog na ito, maari kayong mag-subscribe via e-mail. i-click lamang ang link na ito.

[VIEW MY HOMEPAGE ]

3 thoughts on “tutorials

  1. Pingback: Graphics on Ceramics « BLOGRAPHICS

  2. Pingback: pantawid gutom « BLOGRAPHICS

  3. Pingback: CorelDraw Tutorial « BLOGRAPHICS

Comments are closed.