Philippine Street Food Icons T-shirt

Tanong: Mahilig ka bang kumain ng Isaw, Fishballs, Betamax o kaya’y Barbecue?

Ito ang bagong pinagkakaabalahan ko ngayon, ang gumawa ng desenyo at i-upload sa Redbubble account ko. Nag-try lang ako minsan mag-upload ng isang design tungkol sa laro ng lahi at alam n’yo ba? May bumili kaya naman na engganyo akong gumawa ng iba pang designs. S’yempre, mga desenyo na Pinoy na Pinoy parin ang makikita sa Redbubble account ko.

Kung gusto n’yong makita ‘yong iba pang design ko. I-CLICK LAMANG ITO. 

Salamat sa pagdalaw 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s